CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

January 12, 2009

Pagbubuo ng isang Malakas na PamilyaPAMILYANG PILIPINO
Ano ang kahulugan ng pamilya para sa inyo? May ilang taong naniniwalang ang isang pamilya’y tulad ng isang magandang kahong puno ng mga bagay na gusto nila: pagmamahal, katuwaan , pagkakaroon ng kasama (companionship) at iba pang magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay na ito. Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya. Nagiging maganda at makabuluhan ito batay sa kung ano ang ginagawa rito ng mga tao. Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may makuhang anuman mula rito. Kung nais natin ng pagmamahal at katuwaan sa ating mga pamilya, kailangang magtanim muna tayo ng pagmamahal, paglilingkod at paghikayat sa isa’t isa. Ang mga ito ang pagpapatigib sa kahon. Ang paglalabas ng higit sa isinilid natin ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali.Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya. Maaaring mayaman o mahirap sila. Maaaring iba-iba rin ang pagkakabuo nila, halimbawa:1.isisang ina, ama, at mga anak, o
2.ang ina na may isa o higit pang anak, o
3.mga lolo’t lolang kasama ng kanilang mga anak at apo, o
4.mag-asawang walang anak.
Matatatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa. Tumutulong silang humubog ng mga taong nagiging katulad natin. Kung kailangan nating lumaking malulusog at maliligaya ang mga anak natin, mahalagang magkaroon tayo ng matatatag na pamilya.
Anim ang Katangiang Kailangan sa Pagbubuo ng Matatag na Pamilya
Para mapuno ang “kahon”, kailangang magkaroon ng sumusunod na
katangian ang isang pamilya:
1.may pananagutan (komitment) sila sa isa’t isa;
2.nagpapakita ng pagpapahalaga;
3.may mabuting komunikasyon;
4.may panahong nagkakasama-sama sila;
5.sumusunod sa kanilang mga paniniwalang ispiritwal at umaayon sa kanilang mga pagpapahalaga;
6. nakakaagapay sa stress.
Pananagutan/Komitment
Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ng
pananagutan sa isa’t isa, sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, at sa pag-aalaga sa isa’t isa. Maraming paraan para maipakita ang pananagutan at mapanatiling ligtas, malusog at maligaya ang pamilya. Narito ang ilan:
1.Maging tapat sa inyong pamilya. Bawasan ang mga aktibidad sa labas at gumugol ng mas maraming oras sa piling nila.
2.Tuparin ang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya.
3.Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha.
4.Maging maaasahan. Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi.
5.Tumawag at magsabing “mahal kita” kung naglakbay ka sa malayo.
7.Bumuo ng mga alaalang pampamilya. Magtago ng family album na may mga retrato at kuwento.
8.Kapag may problema, tumawag kaninuman, sa isang kamag-anak, kaibigan o isang tagapangalaga ng kalusugan*, para matulungan kayong harapin ito.
9.Ano pa ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan?Pagpapahalaga
Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa
pamamagitan ng mga salita at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan at itinatangi natin sila. Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba. Ngunit, hindi nila malalaman ang nararamdaman natin hangga’t hindi natin sinasabi. Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang. Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw para parangalan ang mga bata. Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga:
1.Sabihin sa isang miyembro ng pamilya na siya ’y mahal ninyo.
2.Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw.
3.Sorpresahin ang isang miyembro ng pamilya (halimbawa, isang ginawang kard) kahit na walang okasyon.
4.Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.
5.Hanapin ang mabuti sa bawat miyembro ng pamilya. Sabihin ito sa kanila.
6.Tulungan ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang gawain ( pagliligpit, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, atbp.)
7.Maglista ng 5 bagay na gusto ninyo sa isang miyembro ng pamilya. Ibigay ang listahan sa miyembrong iyon bilang isang regalo.


Pag-agapay
Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya. Magagamit nila ang problema para maging lalong matatag at malapit sa isa’t isa. Kung medyo
babaguhin natin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag. Narito ang ilang bagay na maaaring subuking kung dumating ang problema.
1.Mag-isip ng anumang mabuti, gaano man kasama ang sitwasyon.
2.Humingi ng tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis (kamag-anak, kaibigan, kapitbahay), o humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, o tagapangalaga ng kalusugan. Tumawag sa isang crisis hotline o minister. Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo.
3. Matutong magsama-sama bilang isang pamilya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Maliligtasan ng pamilya ang kahit pinakamahirap na problema.
4.Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay -- pagsilang ng isang anak, bagong trabaho o pagkataas sa tungkulin, kasal, kamatayan o pagreretiro--ay laging stressful.
5.Tandaang ang mga stress, problema at paghihirap ay bahagi ng buhay.
6.Harapin ang mga problema nang dahan-dahan. Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin at isa-isang asikasuhin ito.
7.Huwag alalahanin ang mga nakalipas o ang mga bagay na wala kayong kapangyarihang kontrolin.
8.Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento, piliting tumawa at/o umiyak.
9.Mag-ehersisyo para mawala ang tensiyon at matulungan kayong magrelaks. Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.


Komunikasyon
Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Kailangan nating kausapin, pakinggan, at
unawain ang isa’t isa. Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin. Sa ganitong paraan tayo natututong magtiwala at umasa sa isa’t isa.
Araw-araw, nagbibigay ng

pagkakataon ang buhay para gawin ito. Narito ang isang halimbawa:


1.Magbigay ng pagkakataon para mag-usap -- sa paglalakad, pagkain, o habang naghuhugas ng pinggan. Pag-usapan ang mga pang-araw-araw, gayundin ang mahahalagang bagay.
2.Sabihin ang masasakit at nakahihiyang karanasan, gayundin ang mabubuti.
3.Maging isang mabuting tagapakinig -- sa katandaan man o kabataan.
4.Kung mainisin o masyadong tahimik ang isang miyembro ng pamilya, tanungin kung ano ang problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya.
5.Maging bukas-loob na magsabi kung ano ang nakaaabala sa inyong isip o kung ano ang ikinagagalit ninyo; huwag hayaang lumala ito.
6.Maging ispesipiko. Sabihing isa-isa ang problema. Igalang ang ideya ng bawat isa kahit hindi ninyo ito sinasang-ayunan.
7.Alisin ang karahasan sa pamilya. Magtalo nang walang paluan. Disiplinang walang sampalan.Oras
Dahil masyadong marami tayong
pinagkakaabalahan sa buhay, wala tayong panahong makita o makasama ang isa’t isa. Mahalagang maglaan ng panahon para magkasama-sama upang makita ang isa’t isa at maging matibay ang bigkis ng pamilya. Maraming paraan para magkasama-sama. Nakalista sa ibaba ang ilan:

1.Basahan ng libro o makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog.
2.Patayin ang TV at maglarong magkakasama.
3.Gugulin ang mga holiday at espesyal na okasyon sa piling ng buong pamilya. Magplano ng mga lingguhang gawaing kalulugdan ng buong pamilya.
4.Paminsan-minsan, isama sa trabaho ang inyong mga anak para makita nila kung ano ang ginagawa ninyo.
5.Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela o pangkomunidad, gaya ng pamumulot ng basura.
6.Kahit isang beses isang araw, kumaing magkakasalo bilang isang pamilya.
7.Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya.
8.Gawing “malaki” o “importante” ang kaarawan ng bawat isa.
9.Makipag-ayos sa isang mag-aalaga ng bata para makapag-date kayo ng inyong kabiyak nang kayo lamang dalawa.


Pagpapahalaga at Paniniwala
Nagsisimba man sila o hindi, may
pinananaligang dakilang kabutihan o kapangyarihan sa kanilang buhay ang matatatag na pamilya. Ang pananalig na iyon ang nabibigay sa kanila ng lakas at layunin. Iniimpluwensiyahan nito ang kanilang pang-araw-araw na kaisipan at kilos. Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano maipapatupad ng pamilya ang kanilang paniniwala:1.Tratuhin ang pamilya kung paano mo tatratuhin ang sarili.
2.Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya.

3.Ipagdiwang ang religious holidays sa piling ng pamilya.
4.Makipagpangkat sa inyong pamilya sa pangangalaga ng kalikasan: bawasan ang mga ginagamit; muli’t muling gamitin ang ilang bagay, mag-recycle ng papel, bote, plastik at iba pang karaniwang itinatapon.
5.Gumamit ng kuwento sa pagtuturo sa mga anak ng pagpapahalagang gaya ng katapatan, paumanhin at pananagutan.
6.Magboluntir ng oras o pera sa isang kapaki-pakinabang na layuning pinaniniwalaan ninyo.
7.Magkakasamang magsimba o magpasalamat, sa anumang paraan ng pagsampalatayang ginagawa ng inyong pamilya.
8.Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

2 comments:

Tinta said...

isang mgandang araw sayo kaibigan at kapatid isa akong manunulat at mamahayg na naka-base dito sa zambales kalukuyan akong nagsusulat sa pinoy weekly at editor ng isang community newspaper sitio ang pahayagan ng bario central luzon at NCR ang sirkulasyon nito. kaibigan humihingi ako ng paumanhin na sana pahintulutan mo ako nailabas sa sitio ang artikulong ito at ike-kredit ko sa iyo siyempre
asahan ko ang iyong tugon maraming salamat.padayon

Tinta said...

isang mgandang araw sayo kaibigan at kapatid isa akong manunulat at mamahayg na naka-base dito sa zambales kalukuyan akong nagsusulat sa pinoy weekly at editor ng isang community newspaper sitio ang pahayagan ng bario central luzon at NCR ang sirkulasyon nito. kaibigan humihingi ako ng paumanhin na sana pahintulutan mo ako nailabas sa sitio ang artikulong ito at ike-kredit ko sa iyo siyempre
asahan ko ang iyong tugon maraming salamat.padayon

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...